Vi indvinder normalt lidt over 100.000 kubikmeter om året. Indvindingen sker fra 3 boringer. 2 på vandværksgrunden – Tølløsevej 354 – og 1 boring i udkanten af byen – Tølløsevej 372. Boringerne er registreret således:

Vi går ud fra, at vandet strømmer fra Brorfelde Bakker ned mod Åmose Å. Det betyder, at vandet passerer Nyrup området og Sofielyst området inden det når frem til vandværkets boringer. Strømningerne er vist på kortet.

AdresseUboringsnr.DGU nr.dybde
3541205.53556,5 m
3542205.12853,5 m
3723205.38154,0 m

Vi går ud fra, at vandet strømmer fra Brorfelde Bakker ned mod Åmose Å. Det betyder, at vandet passerer Nyrup området og Sofielyst området inden det når frem til vandværkets boringer. Strømningerne er vist på kortet.

Hvor kommer drikkevandet fra

Indvindingstilladelse

Vandværket har tilladelse til at indvinde 125.000 kubikmeter om året. Tilladelsen er senest givet d. 29. november 2000. Tilladelsen er givet bunder forudsætning af bl.a. følgende:

  • Spild må ikke overstige 10% af forbruget
  • Der skal løbende foretages måling af den indvundne og den udpumpede vandmængde samt mængden af filterskyllevand
  • Der skal foretages pejling af vandstanden i boringerne ved råvandspejl og driftsvandspejl
  • Der skal løbende føres kontrol med såvel råvandets som drikkevandets kvalitet
  • Vandværket og dets omgivelser skal holdes i god hygiejnisk og teknisk tilstand
  • Vandværket har forsyningspligt
  • Der skal hvert år indberettes vandforbrug m.m. til kommunen