Gældende for 2022

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

  1. hovedanlægsbidrag
  2. forsyningsledningsbidrag
  3. stikledningsbidrag

Anlægsbidrag skal være betalt forinden tilslutningsarbejdet påbegyndes..

Nedenstående anlægsbidrag gælder for tilslutning af enkeltstående ejendomme. Ved udstykning af flere parceller betales nedenstående hovedanlægsbidrag, hvorefter udstykningsforetagendet afholder øvrige med udstykningen forbundne omkostninger til vandforsyningen iht. til Vandværkets konditioner samt de til enhver tid gældende Betingelser for tilslutning til Ugerløse Vandværk

Takstblad-2023