Vandværkets forsyningsområde er Ugerløse, Nyrup, Brændholt, Østrupvej indtil kommunegrænsen, Skovhusene, Sorøvej indtil åen, Jonstrup, Bonderupvej indtil Jonstrupvej, Ubberup, Katholmvej, Tølløsevej omtrent til Nr. Vallenderød samt Fledskov.

Desuden har vandværket påtaget at forsyne enkelte ejendomme i Jernløse Kommune. Det drejer sig om Ringstedvej 267 (Nobishuset), 3 ejendomme på Østrupvej mellem kommunegrænsen og Østrup by samt 2 ejendomme for enden af Østrup Skovvej. Årsagen hertil er en aftale mellem Undløse og Ugerløse vandværker. Baggrunden for aftalen er, at Ugerløse Vandværk, på etableringstidspunktet, havde forsyningsledninger tæt på disse ejendomme, medens Undløse Vandværk på skulle afholde urimeligt store anlægsarbejder for at opfylde sin forsyningspligt.

Området, som Ugerløse Vandværk forsyner kan ses på kortet som det skraverede felt.

Området for værkets forsyningspligt

Boringernes placering er afgivet med 2 blå prikker.