Vandforsyning på Hovedgaden ca. 1910. Vindmotoren trak vandet op i “vandtårnet” til højre.

Ugerløse Vandværk blev reelt etableret i 1907, hvor det på et bestyrelsesmøde d. 23. maj blev besluttet dels at købe det nødvendige areal til opførelse af et vandværk for en pris af 200 kr., dels blev besluttet at antage det ene af 3 tilbud på etablering af hele værket inkl. brønd/boring for i alt kr. 5.550. Bestyrelsen bestod af: Niels Peter Larsen, J. W. Jepsen, Hans Andersen, Julius Petersen og Carl Petersen.

Først i 1910 holdes åbenbart den stiftende generalforsamling d. 12. maj, hvor lovene blev vedtaget og hvor der blev aflagt regnskab for årene 1907, 08 og 09.

Det fremgår ikke af forhandlingsprotokollen, hvor mange beboere, der i øvrigt stod bag initiativet om at etablere et vandværk, men af regnskabet fra 1908 fremgår det, at der var 29 forbrugere.

I 1925 var der 38 forbrugere tilsluttet vandværket. Desværre fremgår det ikke af protokollen, hvorledes antallet af forbrugere udviklede sig gennem årene, men tilslutningerne i slutningen af 1960’erne og i 1970’erne, hvor en stor del af det “nyere ” Ugerløse blev bygget, betød en betydelig udvidelse af forbrugerkredsen. I 1970 var der 164 forbrugere.

I 1970’erne blev vandværket ligeledes betydeligt udvidet som følge af, at der blev etableret ledninger til de mindre bysamfund m.v. i Ugerløse bys periferi. Således blev Brændholt og Tølløsevej tilsluttet i 1970, i 1975 Jonstrup, i 1976 Nyrup og Skovhusene, i 1977 Ubberup og i 1988 blev den første forbruger i Fledskov tilsluttet.

Allerede i 1969 blev det første gang på en generalforsamling foreslået, at forbrugerne skulle have måler. Forslaget blev dog forkastet, og der skulle gå næsten 20 år, inden forbrugerne indså, at forbrugsmåling er den rigtige løsning. I 1988 blev så alle forbrugere udstyret med vandmåler. På det tidspunkt var der ikke mange små, private vandværker i Danmark, hvor alle forbrugere havde måler. Ugerløse Vandværk må derfor anses for en slags pioner på dette felt. Der skulle nemlig gå endnu 6 år før det ved lov var bestemt, at alle forbrugere i Danmark skulle have måler.

Den 31/12-2000 havde vandværket i alt 597 forbrugere, og vi rådede over rundt regnet 40 km ledning.

I løbet af 0-årene (2001-2010), hvor der var højkonjunktur i Danmark, voksede byen, og dermed vandværket yderligere med yderligere udstykning af Tjørneholm samt hele Abildhaven-området. Desuden tilsluttedes flere forbrugere i det åbne land, flere som følge af, at private brønde blev kasseret af sundhedsmyndighederne. Ved udgangen af 2009 har vandværket således 677 forbrugere.