Vi fjernaflæser alle målere, så normalt behøver du ikke indberette målerstand til værket. Men ved ejerskifte/flytning kan du benytte nedenstående formular til at rapportere målerstanden ved overtagelse. Husk at indberetning er først accepteret, når du har modtaget en bekræftelse fra værkets bogholder. Har du ikke modtaget en bekræftelse inden for en uge, bedes du kontakte bogholderen direkte.

  Ejendommen:

  Forbrugernr. (alle 7 cifre): *

  Gadenavn og nr.
  *

  Måleren viser: *

  Overtagelsesdato: *

  Fraflytters nye adresse

  Gadenavn, postnummer og by:
  *

  Evt. e-post:

  Tilflytter

  Navn: *

  Opkrævningsadresse (hvis forskellig fra ejendommens adresse):

  Evt. e-post:

  Tilflytter er ejerlejer*.

  Indrapporteret af

  (til foreløbig bekræftelse):
  Navn   : *
  e-post: