Vandets hårdhed er den allervigtigste faktor for hvordan vaskemidlet skal doseres. Vandet fra Ugerløse vandværk holder omkring 16 °dH, og varierer kun en smule, – hvis vi modtager vand fra vores naboer via ringforbindelsen.

Hårdhedsskala for vand er angivet i nedenstående tabel:

Hårdhed °dHBetegnelse
0 – 4Meget blødt
4 – 8Blødt
8 – 12Middelhårdt
12 – 18Temmelig hårdt
18 – 30Hårdt
Over 30Meget hårdt

Det betyder at din opvasker skal indstilles til – og vaskemiddel til vaskemaskine doseres til -:

“temmelig hårdt”

Hårdhedsgraden °dH er udtryk for, hvor mange milligram (mg) kalk, der er i en liter vand. F.eks. betyder 100 °dH, at der er 100 mg kalk pr. liter.

Hårdhedsgraden har betydning for tilsætningen af vaskemidler. De fleste vaskemidler har doseringsvejledning på emballagen og på flere vaske- og opvaskemaskiner kan hårdheden indstilles. Afkalkningsmiddel kan eventuelt tilsættes for at nedsætte forbruget af vaskemidlet.

En høj hårdhed betyder, at vandet har et højt kalk- og mineralindhold. Det ses for eksempel ved disse symptomer:

  • Der skal bruges mere sæbe til vask
  • Kaffemaskiner og kogekedler skal afkalkes ofte
  • Glas og vinduer kan blive stribede efter vask
  • Der dannes belægninger i håndvaske og badekar